Korzystając z serwisu internetowego studiolokomotywa.pl akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Cookies (polityka prywatności). Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Cookies. Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z serwisu studiolokomotywa.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę niesprzedawania i nieudostępniania osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów.cookies

 

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu studiolokomotywa.pl

 

Czym jest polityka prywatności?

Polityka prywatności przedstawia zasady informujące Użytkowników serwisu studiolokomotywa.pl o aspektach:

  • pozyskiwania,
  • przetwarzania,
  • zabezpieczenia danych osobowych.

Podstawa prawna
Podstawą Polityki Prywatności jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm., „ustawa o ochronie danych osobowych”). Ustawę można znaleźć pod adresem: http://www.giodo.gov.pl/484/id_art/386/j/pl/.

Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień i reklamacyjnego będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły, jeśli niepodane dane są wymagane do jej poprawnego wykonania.

Subskrypcja newslettera
Subskrypcja elektronicznego biuletynu wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Wszystkie pola są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu klientowi biuletyn. Imię pozwala nam zwracać się do klienta po imieniu. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Bezpieczeństwo
Formularze zamówień i reklamacyjny, które wymagają podania pełnych danych adresowych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu. Dane adresowe przesyłane są tylko i wyłącznie na adres e-mail przeznaczony do obsługi zamówień/reklamacji. W celu realizacji umowy Studio Lokomotywa może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów:

  • firmy kurierskiej,
  • Poczty Polskiej.

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Newsletter
Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości do osób, których dane kontaktowe uzyskamy dzięki działalności związanej z serwisem studiolokomotywa.pl i które wyraziły zgodę na otrzymywanie takich wiadomości. Pod tym określeniem rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do marki Studio Lokomotywa, niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (promocje, nowości w ofercie itp.)